Ý nghĩa chiến thắng Điện Biên Phủ là gì?

Chiến dịch Điện Biên Phủ được coi là một trong những chiến thắng vẻ vang nhất trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Ý nghĩa chiến thắng Điện Biên Phủ rất to lớn không chỉ là đối với riêng đất nước ta mà đây còn là bước ngoặt lịch sử, niềm cảm hứng cho các phong trào đấu tranh chống áp bức, bóc lột trên thế giới.

Contents

Nguyên nhân thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Sự lãnh đạo tài tình của Đảng

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ thì không thể không nói đến công lao và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng Sản Việt Nam với chủ tịch Hồ Chí Minh là người đứng đầu. Đảng và bác hồ đã đưa ra kịp thời các đường lối kháng chiến đúng đắn và sáng tạo.

Khi Đảng không chỉ vừa kháng chiến chống đế quốc xâm lược mà còn xây dựng, bảo vệ chế độ mới còn non trẻ. Đảng đã rất xuất sắc khi đã lãnh đạo cuộc chiến toàn dân với nòng cốt sức mạnh chính là dựa trên nhân dân. Khi Đảng đã tạo mối liên kết chặt chẽ giữa chiến tranh chính quy và chiến tranh du kích. Vận dụng sáng tạo giữa đấu tranh quân sự cùng với đấu tranh chính trị để tạo thắng lợi trên nhiều mặt trận từ kinh tế đến ngoại giao và trận chiến.

Tinh thần yêu nước của nhân dân

Trong mọi cuộc chiến của dân tộc ta thì tinh thần yêu nước là yếu tố nổi lên hàng đầu. Với tình thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” đã tạo lên ý chí, quyết tâm chiến thắng của Đảng và toàn dân trước kẻ thù mạnh hơn ta gấp nhiều lần rồi từ đó đi đến thắng lợi vẻ vang.

Ý nghĩa chiến thắng Điện Biên Phủ
Ý nghĩa chiến thắng Điện Biên Phủ

Tinh thần yêu nước, ý chí chiến đấu của dân ta thể hiện rõ nét qua việc người dân cùng đồng lòng hưởng ứng lời kêu gọi kháng chiến của Đảng và Bác Hồ. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Đảng đã huy động tình yêu nước của khắp nhân dân trên mọi miền tổ quốc, để từ đó tạo dựng được hậu phương vững chắc. Đóng góp sức người sức của để từ đó tạo điểm tựa để giành chiến thắng vẻ vang cho dân tộc.

Sự trưởng thành của quân dân ta

Ngoài ra thì không thể không kể đến sự trưởng thành vượt bậc của quân đội ta. Mặc dù còn khá non trẻ nhưng quân đội ta đã có sự trưởng thành vượt bậc không chỉ về tư tưởng chính trị mà còn là lực lượng, trình độ tác chiến cũng như khả năng tổ chức chỉ huy trong các trận đánh lớn.

Trong chiến dịch này, quân đội ta đã có sự chuẩn bị hậu cần rất kỹ lưỡng với quy mô lớn nhất từ trước tới giờ. Và tất nhiên là phải nhắc tới sự ủng hộ hết mình của những nước xã hội chủ nghĩa yêu chuộng hòa bình cùng các nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới đã chung tay giúp sức để tạo thành sức mạnh thời đại để từ đó tạo lên chiến thắng Điện Biên Phủ.

Ý nghĩa chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã mang lại ý nghĩa cực kỳ to lớn cho dân tộc ta. Đây là mốc son chói lọi đi vào lịch sử, sánh vai với các thành tích bảo vệ đất nước, chống giặc ngoại xâm của ông cha ta đời trước.

Ý nghĩa với sự nghiệp cách mạng Việt Nam

Chiến thắng trong chiến dịch Điện Biên Phủ là cú hích lớn cho nền cách mạng Việt Nam. Chiến thắng này giúp cho ta có lợi thế trên bàn đàm phán và buộc thực dân Pháp phải ký kết hiệp định Geneva vào tháng 7/1954 về việc chấm dứt chiến tranh và trao trả độc lập, hòa bình cho các nước Đông Dương. Từ đó mở ra thời kỳ mới, chấm dứt ách đô hộ của thực dân Pháp đã kéo dài hàng thế kỷ qua.

Chiến thắng này giúp ta đánh đuổi hoàn toàn thực dân Pháp
Chiến thắng này giúp ta đánh đuổi hoàn toàn thực dân Pháp

Ngoài ra thì chiến thắng này chính là kết quả của sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và quân đội nhân dân Việt Nam. Chiến thắng này đã củng cố niềm tin tuyệt đối của nhân dân trước sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Giúp cho nhân dân toàn tâm toàn ý một lòng chiến đấu vì độc lập tự do, là tiền đề để thành công trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước sau này.

>> Xem thêm:

Ngỡ ngàng trước nhan sắc của tứ đại mỹ nhân Việt Nam thời phong kiến

Thị tẩm là gì? Bí ẩn không phải ai cũng biết về chuyện riêng tư của vua

Đối với thực dân Pháp

Đối với thực dân Pháp thì trận chiến Geneva Điện Biên Phủ là một thất bại bất ngờ và thảm hại của một trong những đội quân hùng mạnh nhất thế giới thời điểm này. Mặc dù đã được Hoa Kỳ tài trợ rất nhiều tiền của, khí tài vũ khí hiện đại tuy nhiên thực dân Pháp lại thất bại trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Chính vì thất bại này khiến cho thực dân Pháp mất hết ý chí chiến đấu và cuối cùng phải chấp nhận ký vào hiệp định Genève theo đó công nhận quyền tự do, toàn vẹn lãnh thổ của các nước Đông Dương. Và chấm dứt chế độ thực dân tại đây.

Ý nghĩa với các phong trào cách mạng giải phóng dân tộc trên khắp thế giới

Chiến thắng Điện Biên Phủ được coi là chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Chiến thắng này không chỉ có ý nghĩa với Việt Nam và các nước Đông Dương nói chung mà còn có ý nghĩa lớn với quốc tế. Khi sự kiện này đã giáng đòn trí mạng vào tham vọng của thực dân Pháp từ đó đánh dấu một sự khởi đầu cho sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ trên toàn thế giới.

Chiến thắng Điện Biên Phủ chính là chiến thắng chung của các nước Đông Dương cũng như là phong trào cộng sản, công nhân quốc tế cũng và các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ trên khắp thế giới. Chiến thắng này là nguồn khích lệ to lớn với các dân tộc khác đang trong cuộc đấu tranh giành lại độc lập tự do dân tộc như là các nước châu Mỹ la tin, châu Phi. 

Với chiến thắng này, Việt Nam ta đã chứng minh một chân lý thời đại đó chính là với một dân tộc bị áp bức, nếu có ý chí quyết tâm, kiên cường và cùng nhau đoàn kết thì dân tộc đó chắc chắn sẽ giành thắng lợi cuối cùng. Chính vì lẽ đó mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định trong Hội nghị chính trị đặc biệt là: “Chiến thắng Điện Biên Phủ đã kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến lâu dài gian khổ và anh dũng của nhân dân cả nước ta, chống thực dân Pháp xâm lược và sự can thiệp của đế quốc Mỹ. Đó là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta, mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới.”.

Tổng kết lại, Ý nghĩa chiến thắng Điện Biên Phủ có vai trò rất lớn trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của dân tộc ta trước Thực Dân Pháp và là nguồn cảm hứng lớn cho các phong trào dân tộc trên toàn thế giới. Do đó chúng ta nên tự hào cũng như biết ơn các chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu vì độc lập, tự do của tổ quốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *