Tổng hợp Chú Đại Bi 7 biến 84 câu dễ thuộc chữ to, dễ đọc

Chú đại bi là bài chú phổ biến và được nhiều phật tử trì tụng nhiều nhất hiện nay. Vậy bạn có thực sự hiểu rõ về ý nghĩa của Chú Đại Bi và nắm được rõ được chú đại bi 7 biến 84 câu dễ thuộc không. Cùng Trungkhithe tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.

Chú đại bi là gì?

Chú đại bi là bài trì trú trong “Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh” (“Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh”) của Phật giáo Đại thừa được Bồ tát Quán Thế Âm đọc trước một cuộc hội kiến của các chư Phật bồ tát cùng với các thần và quân vương. Chú đại bi gồm có 84 câu và 415 chữ.

Chú đại bi 7 biến 84 câu dễ thuộc
Chú đại bi 7 biến 84 câu dễ thuộc

Giống với câu chân ngôn Om Mani Padme Hum thì chú Đại Bi cũng là chân ngôn rất phổ biến cùng với phật Quán Thế Âm ở Đông Á. Đây là bài trì chú giúp con người thanh tịnh, tạo phước đức.

Chú đại bi 7 biến 84 câu dễ thuộc

 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
 2. Nam mô a rị da
 3. Bà lô yết đế thước bát ra da
 4. Bồ Đề tát đỏa bà da
 5. Ma ha tát đỏa bà da
 6. Ma ha ca lô ni ca da
 7. Án
 8. Tát bàn ra phạt duệ
 9. Số đát na đát tỏa
 10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da
 11. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà
 12. Nam mô na ra cẩn trì
 13. Hê rị, ma ha bàn đa sa mế
 14. Tát bà a tha đậu du bằng
 15. A thệ dựng
 16. Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa)
 17. Na ma bà dà
 18. Ma phạt đạt đậu đát điệt tha
 19. Án. A bà lô hê
 20. Lô ca đế
 21. Ca ra đế
 22. Di hê rị
 23. Ma ha bồ đề tát đỏa
 24. Tát bà tát bà
 25. Ma ra ma ra
 26. Ma hê ma hê rị đà dựng
 27. Cu lô cu lô yết mông
 28. Độ lô độ lô phạt xà da đế
 29. Ma ha phạt xà da đế
 30. Đà ra đà ra
 31. Địa rị ni
 32. Thất Phật ra da
 33. Giá ra giá ra
 34. Mạ mạ phạt ma ra
 35. Mục đế lệ
 36. Y hê di hê
 37. Thất na thất na
 38. A Ra sâm Phật ra xá lợi
 1. Phạt sa phạt sâm
 2. Phật ra xá da
 3. Hô lô hô lô ma ra
 4. Hô lô hô lô hê rị
 5. Ta ra ta ra
 6. Tất rị tất rị
 7. Tô rô tô rô
 8. Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ
 9. Bồ đà dạ bồ đà dạ
 10. Di đế rị dạ
 11. Na ra cẩn trì
 12. Địa rị sắc ni na
 13. Ba dạ ma na
 14. Ta bà ha
 15. Tất đà dạ
 16. Ta bà ha
 17. Ma ha tất đà dạ
 18. Ta bà ha
 19. Tất đà du nghệ
 20. Thất bàn ra dạ
 21. Ta bà ha
 22. Na ra cẩn trì
 23. Ta bà ha
 24. Ma ra na ra
 25. Ta bà ha
 26. Tất ra tăng a mục khê da
 27. Ta bà ha
 28. Ta bà ma ha a tất đà dạ
 29. Ta bà ha
 30. Giả kiết ra a tất đà dạ
 31. Ta bà ha
 32. Ba đà ma kiết tất đà dạ
 33. Ta bà ha
 34. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ
 35. Ta bà ha
 36. Ma bà rị thắng yết ra dạ
 37. Ta bà ha
 38. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
 39. Nam mô a rị da
 40. Bà lô kiết đế
 41. Thước bàn ra dạ
 42. Ta bà ha
 43. Án. Tất điện đô
 44. Mạn đà ra
 45. Bạt đà gia
 46. Ta bà ha.

Xem thêm:

Nam Mô A Di Đà Phật – Mô phật nghĩa là gì?

Xá lợi phật là gì? Xá lợi phật có thật hay không ?

Thiền Chánh Niệm là gì? Hướng dẫn cách luyện chánh niệm đúng chuẩn

Chú đại bi tiếng Việt

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần).

Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da.

Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha.

Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra.

Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha.

Tất đà dạ, ta bà ha.

Ma ha tất đà dạ, ta bà ha.

Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha.

Na ra cẩn trì, ta bà ha.

Ma ra na ra, ta bà ha.

Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha.

Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha.

Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha.

Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha.

Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha.

Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.

Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần khi trì biến cuối cùng)

Chú đại bi tiếng Phạn

Namo ratnatràyàya.

Namo Aryàvalokites’varàya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahàkarunikàya.

Om sarva rabhaye sunadhàsya.

Namo skirtva imam aryàvalotites’vara ramdhava.

Namo narakindhi hrih mahàvadhasvàme.

Sarvàrthato subham ajeyam sarvasata. Namo varga mahàdhàtu.

Tadyathà: om avaloki lokate karate.

Ehrih mahà bodhisattva sarva sarva mala mala.

Mahi hrdayam kuru kuru karman.

Dhuru dhuru vijàyate mahàvijayati.

Dhara dhara dhirini svaràya.

Cala cala mama vimala muktir.

Ehi ehi s’ina s’ina àrsam prasari.

Basha basham prasàya hulu hulu mara.

Hulu hulu hrih sara sara siri siri suru suru.

Bodhiya bodhiya bodhaya bodhaya.

Maitreya narakindi dhrish nina.

Bhayamana svaha siddhaya svàhà.

Maha siddhàya svaha.

Siddha yoge s’varaya svaha. Nirakindi svàhà.

Mara nara svaha s’ira Simha mukhàya svaha.

Sarva maha asiddhaya svaha. Cakràsiddhaya svaha.

Padma kastàya svaha.

Nirakindi vagalàya svaha.

Mavari śankaraya svāhā.

Namo ratnatràyàya. Namo aryàvalokites’varaya svaha.

Om siddhyantu mantra pàdàya svàhà.

Tác dụng khi đọc, nghe Chú Đại Bi

Thường xuyên nghe và trì niệm Chú Đại Bi thành tâm sẽ giúp ta thoát khỏi bể khổ, đẩy lùi ma quỷ. Do khi ta tụng Chú Đại Bi sẽ được 99 ức hằng hà sa chư Phật đều quý mến. Do đó ánh sáng của Như Lai sẽ chiếu tới mình giúp cho ta  luôn có sự giàu có và hạnh phúc. Nhận được sự tôn trọng và giúp đỡ của người khác. Trong cuộc sống sẽ gặp những người bạn tốt. Gia đình của bạn sẽ luôn hòa thuận. Khi trở lên giàu có sẽ không bị cướp bóc. Luôn có được câu trả lời cho mọi câu hỏi.

Chú đại bi giúp chuyển dữ hóa lành
Chú đại bi giúp chuyển dữ hóa lành

Hy vọng qua bài viết trên, bạn đọc có thể hiểu rõ Chú Đại Bi là gì? Từ đó bạn có thể hiểu và thành tâm hơn khi đọc chú đại bi 7 biến 84 câu. Chú Đại Bi là trì chú cực kỳ quan trọng và rất màu nhiệm trong phật giáo. Do đó bạn chỉ cần thành tâm niệm thì vạn sự bình an.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.